فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jack-of-all-trades

ˈdʒækˈəvˈɒlˈtreɪdz ˈdʒækˈəvˈɒlˈtreɪdz dʒækɒvɔːltreɪdz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  آدم همه‌فن‌حریف، آدم همه‌کاره، آچار فرانسه
  • - He is a jack-of-all-trades when it comes to technology.
  • - وقتی صحبت از تکنولوژی به میان می‌آید، او در این زمینه آدم همه‌فن‌حریفی است.
  • - My uncle is a true jack-of-all-trades - he can fix cars, build furniture, and even cook delicious meals.
  • - عموی من یک آچار فرانسه‌ی واقعی است. او می‌تواند ماشین‌ها را تعمیر کند، مبلمان بسازد و حتی غذاهای خوشمزه بپزد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jack-of-all-trades

 1. noun A man skilled in various odd jobs and other small tasks
  Synonyms: handyman, factotum, pantologist, versatile person, proteus, tinker, odd-job man

ارجاع به لغت jack-of-all-trades

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jack-of-all-trades» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jack-of-all-trades

لغات نزدیک jack-of-all-trades

پیشنهاد بهبود معانی