فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jack-tar

ˈdʒækˈtɑːr dʒæktɑː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable informal
  انگلیسی بریتانیایی قدیمی ملوان
  • - The crew of the ship consisted of a group of experienced jack-tars who knew the ins and outs of sailing.
  • - خدمه‌ی کشتی متشکل از گروهی از ملوانان باتجربه بودند که با همه‌ی جزئیات کشتی آشنایی داشتند.
  • - a seasoned jack tar
  • - ملوان کارکشته
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jack-tar

 1. noun A person engaged in sailing or working on a ship
  Synonyms: mariner, jack, seaman, tar, seafarer, sea dog, gob, navigator, sailor, salt, old-salt

ارجاع به لغت jack-tar

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jack-tar» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jack-tar

لغات نزدیک jack-tar

پیشنهاد بهبود معانی