با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jackanapes

ˈdʒækəneɪps ˈdʒækəneɪps
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    (قدیمی) میمون، بوزینه، جلف، آدم خودساز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jackanapes

  1. noun Someone who is unimportant but cheeky and presumptuous
    Synonyms: whippersnapper, wiseacre, coxcomb, scamp, lightweight
  2. adjective
    Synonyms: ape, conceited, coxcomb, impudent, mischievous, monkey

ارجاع به لغت jackanapes

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jackanapes» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jackanapes

لغات نزدیک jackanapes

پیشنهاد بهبود معانی