با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lightweight

ˈlaɪtweɪt ˈlaɪt-weɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  lightweights
 • صفت تفضیلی:

  more lightweight
 • صفت عالی:

  most lightweight
 • noun adjective
  کمتر از وزن معمول، کم‌وزن، سبک‌وزن
  • - I need a lightweight jacket for the summer evenings.
  • - برای شب‌های تابستان به ژاکت سبک نیاز دارم.
  • - The equipment is lightweight, portable and easy to store.
  • - تجهیزات سبک وزن و قابل‌حمل هستند و به‌راحتی انبار می‌شوند.
 • noun adjective
  (عامیانه) آدم بی‌عرضه، کم‌جربزه، کم‌نفوذ، سهل‌انگار، غیر‌جدی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lightweight

 1. adjective inconsequential
  Synonyms: failing, featherweight, foolish, imponderous, incompetent, insignificant, of no account, paltry, petty, slight, trifling, trivial, unimportant, weightless, worthless
  Antonyms: big, consequential, heavyweight, important, major

ارجاع به لغت lightweight

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lightweight» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lightweight

لغات نزدیک lightweight

پیشنهاد و بهبود معانی