فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jackson

ˈdʒæksən ˈdʒæksən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • اندرو جکسون (هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا)
 • شهر جکسون (مرکز ایالت می‌سی‌سی‌پی - آمریکا)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jackson

 1. noun United States writer of romantic novels about the unjust treatment of Native Americans (1830-1885)
  Synonyms: helen hunt jackson, Helen Maria Fiske Hunt Jackson
 2. noun United States civil rights leader who led a national campaign against racial discrimination and ran for presidential nomination (born in 1941)
  Synonyms: Jesse Jackson, jesse louis jackson
 3. noun United States singer who began singing with his four brothers and later became a highly successful star during the 1980s (born in 1958)
  Synonyms: michael jackson, Michael Joe Jackson
 4. noun United States singer who did much to popularize gospel music (1911-1972)
  Synonyms: mahalia jackson
 5. noun General in the Confederate Army during the American Civil War whose troops at the first Battle of Bull Run stood like a stone wall (1824-1863)
  Synonyms: Thomas Jackson, Thomas J. Jackson, thomas jonathan jackson, Stonewall Jackson
 6. noun 7th president of the US; successfully defended New Orleans from the British in 1815; expanded the power of the presidency (1767-1845)
  Synonyms: andrew jackson, old hickory
 7. noun English film actress who later became a member of British Parliament (born in 1936)
  Synonyms: Glenda Jackson
 8. noun Capital of the state of Mississippi on the Pearl River
  Synonyms: capital of Mississippi

ارجاع به لغت jackson

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jackson» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jackson

لغات نزدیک jackson

پیشنهاد بهبود معانی