فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

James

ˈdʒeɪmz dʒeɪmz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • اسم خاص مذکر (مخفف آن: Jim و Jamie و Jimmy)
 • (انجیل) یعقوب (برادر یوحنا و معروف به: Saint James the Greater)، یعقوب (پسر حلفی Alphaeus و معروف به Saint James the Less) (هر دو جزو دوازده حواری حضرت عیسی بودند)
 • جیمز اول (پادشاه انگلیس: 1566-1625)
 • جیمز دوم (پادشاه انگلیس: 1633-1701)
 • هنری جیمز (نویسنده‌ی آمریکایی: 1843-1916)
 • ویلیام جیمز (فیلسوف و روانشناس آمریکایی: 1842-1910)
 • رودخانه‌ی جیمز (در ایالت ویرجینیا)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد james

 1. noun A New Testament book attributed to Saint James the Apostle
  Synonyms: Epistle of James, Saint James, St. James, Saint James the Apostle, St. James the Apostle
 2. noun Writer who was born in the United States but lived in England (1843-1916)
  Synonyms: william james, henry james
 3. noun A river in Virginia that flows east into Chesapeake Bay at Hampton Roads
  Synonyms: james river
 4. noun United States outlaw who fought as a Confederate soldier and later led a band of outlaws that robbed trains and banks in the West until he was murdered by a member of his own gang (1847-1882)
  Synonyms: jesse-james
 5. noun The first Stuart to be king of England and Ireland from 1603 to 1625 and king of Scotland from 1567 to 1625; he was the son of Mary Queen of Scots and he succeeded Elizabeth I; he alienated the British Parliament by claiming the divine right of kings (1566-1625)
  Synonyms: james i, King James, King James I
 6. noun A Stuart king of Scotland who married a daughter of Henry VII; when England and France went to war in 1513 he invaded England and died in defeat at Flodden (1473-1513)
  Synonyms: James IV
 7. noun The last Stuart to be king of England and Ireland and Scotland; overthrown in 1688 (1633-1701)
  Synonyms: james ii
 8. noun A river that rises in North Dakota and flows southward across South Dakota to the Missouri
  Synonyms: james river

ارجاع به لغت james

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «james» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/james

لغات نزدیک james

پیشنهاد بهبود معانی