Lactate

ˈlækteɪt ˈlækteɪt lækˈteɪt lækˈteɪt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun verb - intransitive
    شیر ترشح کردن، شیر مکیدن، شیر دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lactate

  1. verb Give suck to
    Synonyms: breastfeed, suckle, suck, nurse, wet-nurse, give-suck

ارجاع به لغت lactate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lactate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lactate

لغات نزدیک lactate

پیشنهاد بهبود معانی