به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Suck

sʌk sʌk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  sucked
 • شکل سوم:

  sucked
 • سوم شخص مفرد:

  sucks
 • وجه وصفی حال:

  sucking

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive verb - intransitive C2
  مکیدن، مک زدن، به داخل کشیدن
  • - He used to suck his thumb.
  • - او عادت داشت که انگشت خود را بمکد.
  • - to suck a piece of candy
  • - یک تکه آب نبات مکیدن
  • - The baby sucks his mothers breast.
  • - کودک پستان مادر را می‌مکد.
  • - A special pump sucks the moisture from the cloth.
  • - تلمبه ویژه رطوبت پارچه را می‌کشد.
  • - to suck air into the lungs
  • - هوا را به ریه فرو کشیدن
  • - The sun sucked up the rain.
  • - خورشید باران را درآشامید.
  • - We have been sucked out of our native soil and scattered all over the world.
  • - ما از موطن خود بیرون کشیده شده و در سرتاسر جهان پراکنده شده‌ایم.
  • - The war sucked all of the country's energy.
  • - جنگ تمام انرژی کشور را تحلیل برد.
  • - to suck a pomegranate dry
  • - آب انار را تاته مکیدن
  • - Despite its neutrality, the country was again sucked into war.
  • - باوجود بی‌طرفی، آن کشور دوباره به ورطه‌ی جنگ کشیده شد.
  • - to suck in one's belly
  • - شکم خود را تو کشیدن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  افتضاح بودن، بیخود بودن
  • - This film sucks.
  • - این فیلم خیلی بد است.
 • noun countable
  مک، مک‌زنی، مکش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد suck

 1. verb To draw in so that extrication is difficult
  Synonyms: absorb, engulf, imbibe, draw, take up, nurse, catch up, embrangle, embroil, drink, breastfeed, swallow-up, implicate, extract, suckle, involve, soak up, inhale, sop up, mix-up, suck up, wet-nurse, sip, suction, lactate, take-in, give-suck
 2. verb Provide sexual gratification through oral stimulation
  Synonyms: fellate, blow, go-down-on
 3. verb Attract by using an inexorable force, inducement, etc.
  Synonyms: suck-in
 4. noun The act of sucking
  Synonyms: sucking, suction

Phrasal verbs

 • suck in

  1- توکشیدن، توگرفتن

  2- (عامیانه) کلاه سر کسی گذاشتن، مغبون کردن

 • suck up to

  (عامیانه) چاپلوسی کردن، بادمجان دور قاب چیدن

Collocations

ارجاع به لغت suck

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «suck» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/suck

لغات نزدیک suck

پیشنهاد بهبود معانی