Obliviously

əˈblɪviəsli əˈblɪviəsli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  از روی فراموشی، با بی‌توجهی، با بی‌اعتنایی، از روی غفلت، از روی بی‌اطلاعی
  • - The driver obliviously ran a red light.
  • - راننده با بی‌توجهی یک چراغ قرمز را رد کرد.
  • - The teacher obliviously continued teaching, unaware that the students were not paying attention.
  • - معلم با بی‌توجهی به تدریس ادامه داد غافل از اینکه دانش‌آموزان توجه نمی‌کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد obliviously

 1. adjective
  Synonyms: thoughtlessly, heedlessly, ignorantly

ارجاع به لغت obliviously

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «obliviously» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/obliviously

لغات نزدیک obliviously

پیشنهاد بهبود معانی