Pangea معنی

  • (زمین شناسی - قاره‌ی فرضی که قاره‌های کنونی از آن مجزا شدند) پنجیا، کهن قاره (Pangaea هم می‌گویند)

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary