«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Pangea معنی

  • (زمین‌شناسی - قاره‌ی فرضی که قاره‌های کنونی از آن مجزا شدند) پنجیا، کهن قاره (Pangaea هم می‌گویند)

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator