«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Phoenix معنی

  • American English phonetic: ˈfiːnɪks
  • British English phonetic: ˈfiːnɪks
  • (Noun) ققنوس (اسطوره‌ی مصر، پرنده‌ای که حدود ۵۰۰ سال عمر می‌کند و سپس خود را آتش می‌زند و از خاکستر او پرنده‌ی تازه‌ای بر می‌خیزد)

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator