با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Ta

tɑː ˌtiːˈeɪ ˌtiːˈeɪ tɑː ˌtiːˈeɪ ˌtiːˈeɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • interjection noun informal
  انگلیسی بریتانیایی ممنونم
  • - Ta, you're the best!
  • - ممنونم، تو بهترینی!
  • - Ta, I owe you one!
  • - ممنونم، یکی طلبت!
 • noun
  انگلیسی بریتانیایی ارتش محلی (the TA) (the Territorial Army)
  • - He joined the TA.
  • - به ارتش محلی پیوست.
  • - Members of the TA often balance their civilian jobs with military service.
  • - اعضای ارتش محلی اغلب بین مشاغل غیرنظامی خود و خدمت سربازی تعادل برقرار می‌کنند.
 • abbreviation noun countable
  دستیار آموزشی (TA) (teaching assistant)
  • - The TA explained the concept to the students.
  • - دستیار آموزشی مفهوم را برای دانش‌آموزان توضیح داد.
  • - The TA graded the assignments.
  • - دستیار آموزشی به تکالیف نمره داد.
 • symbol
  شیمی تانتالم (Ta) (tantalum)
  • - Tantalum is a hard and dense metallic element.
  • - تانتالم عنصر فلزی سخت و متراکمی است.
  • - Ta has a high melting point.
  • - تانتالم نقطه‌ی ذوب بالایی دارد.
 • abbreviation
  روان‌شناسی سلامت روان تحلیل رفتار متقابل (TA) (transactional analysis)
  • - The therapist used TA to analyze the client's communication patterns.
  • - درمانگر از تحلیل رفتار متقابل برای آنالیز الگوهای ارتباطی مراجعه‌کننده استفاده کرد.
  • - The use of TA techniques improved the communication in the group.
  • - استفاده از تکنیک‌های تحلیل رفتار متقابل باعث بهبود ارتباطات در این گروه شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ta

 1. symbol A hard grey lustrous metallic element that is highly resistant to corrosion; occurs in niobite and fergusonite and tantalite
  Synonyms: tantalum, atomic number 73

ارجاع به لغت ta

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ta» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ta

لغات نزدیک ta

پیشنهاد بهبود معانی