بد معاشرت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • nonsocial, unsocial
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بد معاشرت

پیشنهاد و بهبود معانی