ثبت داد و ستدها در دفتر ویژه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • bookkeeping
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثبت داد و ستدها در دفتر ویژه

پیشنهاد و بهبود معانی