صدای آه مانند ایجاد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • sough
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای آه مانند ایجاد کردن

پیشنهاد و بهبود معانی