صیت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sit/ /seyt
  • fame, renown
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صیت

لغات نزدیک صیت

پیشنهاد و بهبود معانی