صیحه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    seyhe
  • shout, cry
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صیحه

لغات نزدیک صیحه

پیشنهاد و بهبود معانی