غرض به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    gharaz
  • motive, purpose, private motive, grudge, spite

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرض