غره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghe(a)rre
  • deluded, proud, cocksure
  • first day of a lunar month, blaze, frontlet of a horse
  • صدای تندر
  • rumble
  • عامیانه cocky, stuck-up, wise

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غره