غریب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    gharib
  • stranger, foreigner
  • strange, queer, foreign, lonely, not feeling at home
  • آدم
  • expatriate

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غریب