مرهم وازلین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شیمی - داروسازی
  • petrolatum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرهم وازلین

پیشنهاد و بهبود معانی