معاون شماس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کلیسا
  • subdeacon
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک معاون شماس

پیشنهاد و بهبود معانی