مه پاره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه babe
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مه پاره

پیشنهاد و بهبود معانی