مکان شناسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • ریاضی topology
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مکان شناسی

پیشنهاد و بهبود معانی