پاک شده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • واژه یا نشان و غیره
  • erasure
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاک شده

پیشنهاد و بهبود معانی