پتیاره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • زن بدکاره یا بدقلق
 • فونتیک فارسی

  patiyaare
 • صفت
  quarrelsome, termagant, virago, shrew, shrewish
  • - زن پتیاره از اعماق وجودش فریاد زد و همه‌ی اطرافیانش را ترساند.

  • - The termagant woman screamed at the top of her lungs, scaring everyone around her.
  • - روستاییان درمورد زن پتیاره‌ای پچ‌پچ می‌کردندکه به تنهایی در جنگل زندگی می‌کرد.

  • - The villagers whispered about the virago woman who lived alone in the forest.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پتیاره

لغات نزدیک پتیاره

پیشنهاد و بهبود معانی