پرمایه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • از نظر فکری و فرهنگی
  • sophisticated, strong
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرمایه

پیشنهاد و بهبود معانی