پرنگ مانند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • از نظر رنگ و سختی
  • brazen
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرنگ مانند

پیشنهاد و بهبود معانی