پرورشگاه گیاه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کشاورزی
  • hotbed
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرورشگاه گیاه

پیشنهاد و بهبود معانی