چتر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سایبان دسته‌دار برای جلوگیری از آفتاب یا باران
 • فونتیک فارسی

  chatr
 • اسم
  umbrella, brolly, canopy, bumbershoot
  • - انحنای دسته‌ی چتر

  • - the crook of an umbrella handle
  • - او دائم چتر خود را باز و بسته می‌کرد.

  • - He kept unfurling and furling his umbrella.
  • - چه خوب شد که چتر را با خود آوردیم.

  • - It is a good thing that we brought the umbrella.
 • نوعی گل به شکل چتر
 • فونتیک فارسی

  chatr
 • اسم
  گیاه‌شناسی umbel
  • - چتر سرپهن

  • - flat-topped umbel
  • - چتر 30 گل

  • - umbel of 30 flowers
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چتر

لغات نزدیک چتر

پیشنهاد و بهبود معانی