چرخش گوی در جهت حرکت آن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • تنیس
  • topspin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخش گوی در جهت حرکت آن

پیشنهاد و بهبود معانی