چمنزار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chamanzaar
  • grass-plot, lawn, llano
  • شعر قدیم
  • lea
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چمنزار

پیشنهاد و بهبود معانی