چنگک ریشه جمع کنی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • harrow
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چنگک ریشه جمع کنی

پیشنهاد و بهبود معانی