چیدن و انباشتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • gather
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیدن و انباشتن

پیشنهاد و بهبود معانی