کره گیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دستگاه
  • churn
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کره گیر

پیشنهاد و بهبود معانی