یاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaari
  • assistance, help, triendship, companionship

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاری