A Pat On The Back

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    1- تشویق، تحسین، تسلی 2- تشویق کردن، تحسین کردن، تسلی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a pat on the back

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a pat on the back» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-pat-on-the-back

لغات نزدیک a pat on the back

پیشنهاد بهبود معانی