فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Abominate

əˈbɑːməneɪt əˈbɒməneɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  abominated
 • شکل سوم:

  abominated
 • سوم شخص مفرد:

  abominates
 • وجه وصفی حال:

  abominating

معنی و نمونه‌جمله

 • verb - transitive
  ناپسند شمردن، مکروه دانستن، تنفر داشتن، نفرت کردن
  • - I abominate fair-weather friends.
  • - از دوستان فرصت‌طلب سخت بیزارم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد abominate

 1. verb detest
  Synonyms: abhor, despise, dislike, hate, loathe

ارجاع به لغت abominate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «abominate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/abominate

لغات نزدیک abominate

پیشنهاد بهبود معانی