فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Article Of Faith

ˌɑːrt̬ɪkl əv ˈfeɪθ ˌɑːtɪkl əv ˈfeɪθ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun phrase
  اصل اعتقادی
  • - Freedom of speech is an important article of faith in democratic societies.
  • - آزادی بیان اصل اعتقادی مهمی در جوامع دموکراتیک است.
  • - The acceptance of reincarnation is not an article of faith for everyone.
  • - پذیرش تناسخ برای همه اصل اعتقادی نیست.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد article of faith

 1. noun basic undoubted belief
  Synonyms: article of religion, creedal statement, doctrinal statement, formulated belief, stated belief

ارجاع به لغت article of faith

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «article of faith» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/article-of-faith

لغات نزدیک article of faith

پیشنهاد بهبود معانی