فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

As Long As

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • conjunction idiom
  تا وقتی که، تا زمانی که
  • - I will love you as long as I live.
  • - تا وقتی که زنده‌ام، دوستت خواهم داشت.
  • - The restaurant will be open as long as there are customers coming in.
  • - رستوران تا زمانی که مشتریانی وارد شوند باز خواهد بود.
 • conjunction idiom
  به شرطی که، اگر
  • - We can go hiking this weekend as long as the weather is good.
  • - به شرطی که هوا خوب باشد، می‌توانیم این آخر هفته پیاده‌روی کنیم.
  • - As long as you finish your homework, you can go out with your friends.
  • - اگر تکالیفت رو تموم کنی، می‌تونی با دوست‌هات بری بیرون.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت as long as

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «as long as» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/as-long-as

پیشنهاد بهبود معانی