By The Clock (or According To The Clock)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    طبق ساعت، به موقع، با در نظر گرفتن زمان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت by the clock (or according to the clock)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «by the clock (or according to the clock)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/by the clock (or according to the clock)

لغات نزدیک by the clock (or according to the clock)

پیشنهاد بهبود معانی