ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chaplain

ˈtʃæplɪn ˈtʃæplɪn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  دین‌یار، کشیشی که عبادتگاه ویژه دارد، روحانی، قاضی عسگر (قاضی عسگر به معنای مرد روحانی مسیحی است)
  • - He served as a hospital chaplain for ten years.
  • - ده سال به عنوان روحانی بیمارستان خدمت کرد.
  • - The prison chaplain offered counseling and support to inmates.
  • - روحانی زندان به زندانیان رهنمود و یاری می‌داد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chaplain

 1. noun minister in church
  Synonyms: cleric, member of clergy, pastor, preacher, priest, rabbi, turn-around collar

ارجاع به لغت chaplain

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chaplain» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chaplain

لغات نزدیک chaplain

پیشنهاد بهبود معانی