ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coo

kuː kuː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb interjection
  صدای کبوتر و قمری، بغ‌بغو کردن، با صدای نرم و عاشقانه سخن گفتن، آهسته با زمزمه ادا کردن
  • - the cooing of doves
  • - بغ‌بغوی کبوتران
  • - a dove's distant coo
  • - صدای بغ‌بغوی کبوتر از دور
  • - The mother was rocking back and forth on the chair and cooing endearments to her child.
  • - مادر روی صندلی به عقب و جلو تاب می‌خورد و به آرامی قربان صدقه‌ی کودک خود می‌رفت.
  • - Lovers were billing and cooing on the bench.
  • - عشاق روی نیمکت حرف‌های عاشقانه می‌زدند.
  • - Coo, it's raining again!
  • - عجب، دوباره باران می‌آید!
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coo

 1. verb
  Synonyms: murmur, sound, utter, woo

ارجاع به لغت coo

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coo» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coo

لغات نزدیک coo

پیشنهاد بهبود معانی