با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dagger

ˈdæɡər ˈdæɡə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  daggers
 • countable noun
  خنجر، دشنه
  • - He pressed his dagger against my throat and said ...
  • - خنجرش را بر گلویم فشرد و گفت ...
  • - The assassin drew his dagger from its sheath.
  • - قاتل دشنه‌اش را از غلاف بیرون کشید.
 • countable noun
  خنجر (علامتی با نماد † برای نشان دادن مرگ (مردم) یا انقراض (گونه‌ها یا زبان‌ها))
  • - She marked her husband's death date with a small dagger in her calendar.
  • - او تاریخ مرگ شوهرش را با خنجر کوچکی در تقویم خود مشخص کرد.
  • - The dagger symbol appears next to the deceased person's name on the family tree.
  • - نماد خنجر در کنار نام شخص متوفی در شجره‌نامه می‌آید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dagger

 1. noun knife
  Synonyms: anlace, bayonet, blade, bodkin, cutlass, dirk, poniard, sidearm, skean, stiletto, stylet, switchblade, sword

Idioms

 • at daggers drawn (with someone)

  دشمن بودن با، باهم مثل سگ و گربه بودن، به خون هم تشنه بودن

 • look daggers at

  با خشم و نفرت نگاه کردن به، (از نگاه خود) شرر باریدن

ارجاع به لغت dagger

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dagger» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dagger

لغات نزدیک dagger

پیشنهاد و بهبود معانی