با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Knife

naɪf naɪf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  knifed
 • شکل سوم:

  knifed
 • سوم شخص مفرد:

  knifes
 • وجه وصفی حال:

  knifing
 • شکل جمع:

  knives
 • countable noun
  چاقو، کارد، تیغه
  • - fruit knife
  • - چاقوی میوه‌خوری
  • - knife and fork
  • - کارد و چنگال
  • - table knife
  • - کارد غذاخوری
  • - carving knife
  • - چاقوی گوشت‌بری
  • - He attacked me with a knife.
  • - او با چاقو به من حمله‌ور شد.
  • - several knife wounds
  • - چندین زخم چاقو
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  عمل جراحی
  • - He was under the knife for two hours.
  • - او دو ساعت تحت عمل جراحی بود.
 • verb - transitive
  چاقو زدن، با چاقو ضربه زدن، با چاقو شکاف دادن و بریدن
  • - He is aiding today those who may knife him tomorrow.
  • - او امروز به کسانی کمک می‌کند که ممکن است فردا از پشت به او خنجر بزنند.
  • - He was knifed and his money was robbed.
  • - به او چاقو زدند و پولش را دزدیدند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد knife

 1. noun cutting tool
  Synonyms: bayonet, blade, bolo, cutlass, cutter, cutting edge, dagger, edge, lance, lancet, machete, point, ripper, sabre, scalpel, scimitar, scythe, shank, shiv, sickle, skewer, skiver, steel, stiletto, switchblade, sword, tickler
 2. verb stab with pointed tool
  Synonyms: brand, carve, chop down, clip, cut, hurt, impale, jag, kill, lacerate, lance, open up, pierce, shank, shiv, slash, slice, spit, stick, thrust, wound

Idioms

ارجاع به لغت knife

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «knife» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/knife

لغات نزدیک knife

پیشنهاد و بهبود معانی