Deadfall معنی

 • Noun
  تله‌ی افتان (تله‌ای که دارای وزن‌های است که بر سر جانور یا انسان می‌افتد)
 • Noun
  تودهی درهمی از درختان یا شاخ و برگ (برای مثال در اثر سیل)
آخرین به‌روزرسانی:
 • فونتیک آمریکایی

  ˈdedˌfɔːl
 • فونتیک بریتانیایی

  ˈdedfɔːl

لغات نزدیک deadfall