«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Deadline معنی

 • American English phonetic: ˈdedlaɪn
 • British English phonetic: ˈdedlaɪn
 • (Noun) [Countable] ضرب‌الاجل، موعد مقرر، موعد، مهلت، سررسید، آخرین فرصت، فرجه
  • - to meet a deadline
  • - کاری را سر موعد انجام دادن
  • - to miss a deadline
  • - سرموعد انجام ندادن
  • - When is the deadline for paying this loan?
  • - سررسید پرداخت این وام چه تاریخی است؟
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator