با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dreamer

ˈdriːmər ˈdriːmə
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    آدم خیالباف
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dreamer

  1. noun visionary
    Synonyms: daydreamer, escapist, fantasizer, idealist, romantic, star-gazer, theorizer, Walter Mitty

لغات هم‌خانواده dreamer

ارجاع به لغت dreamer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dreamer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dreamer

لغات نزدیک dreamer

پیشنهاد بهبود معانی