فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dwarfism

ˈdwɔːrfɪzm ˈdwɔːfɪzm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dwarfism

  1. noun A genetic abnormality resulting in short stature
    Synonyms: nanism

ارجاع به لغت dwarfism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dwarfism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dwarfism

لغات نزدیک dwarfism

پیشنهاد بهبود معانی