فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fictile

American: ˈfɪktl British: ˈfɪktɪl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    سفالین، گلی، ظرف سفالی، ساخته شده از گل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fictile

  1. adjective Capable of being molded or modeled (especially of earth or clay or other soft material)
    Synonyms: moldable, pliable, plastic

ارجاع به لغت fictile

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fictile» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fictile

لغات نزدیک fictile

پیشنهاد بهبود معانی